Nyhetsarkiv

 
 

8. April 2024

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus. Et kort trolig tatt av fotograf Wilse med motiv Badstue på Taraldstu - ophus
og et kort med motiv fra Kvernmoen Pensjonat Ophus St. Fra Tjernet.

13. November 2023

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus. Begge fra revegården på Taraldstu. Et kort med motiv Fra revegården på Taraldstu, trolig
Anges Jakhelln i bakgrunnen og et kort med motiv fra Anges Jakhelln og nevø Chalmer med hver sin rev i revegården på Taraldstu.

1. August 2023

Lagt ut 1 nytt kort fra Opphus med motiv Ophust st. fra utgiver Normanns Kunstforlag A/S

31. March 2023

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus. Et kort uten stedsangivelse med motiv fra Taraldstu og et kort med nummer 46354
fra ny utgiver Widerøes Flyselskap A/S med motiv fra Ophus søndre, Stor - Elvdal..

30. March 2023

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus. Et kort med motiv fra Kvernmoen Pensionat og et med motiv fra Ophus Station.

30. October 2022

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus et reklamekort med tekst Taraldstu og et kort utgitt av O.W.N. (Odd With Normann) med motiv Fra Ophus..

9. September 2022

Lagt ut 1 nytt kort fra Opphus med motiv Taraldstu - Skoghuset fra utgiver Wilse

15. February 2021

Lagt ut 1 nytt kort fra Opphus med motiv Kværnmoens Pesionat Ophus st. Østerdalen

3. December 2020

Lagt ut 1 nytt kort fra Opphus med motiv Fra Ophus fra ny utgiver A.B.

27. October 2020

Lagt ut 1 småformat kort fra Opphus med motiv Fra Opus mot Kvernmoen Pensjonat..

25. October 2020

Lagt ut 2 forskjellige kort fra Opphus et med motiv Parti ved Færgestedet. Ophus og et med en variant av
Normanns Kunstforlag A/S kortet med nummer 5-20-27 og motiv Stor-Elvdal fra Ophus. uten broen på kortet.

10. September 2020

Lagt ut 2 storformat kort fra Opphus et med motiv Mandelpotet fra Østerdalen Taraldstu og et med motiv Taraldstu

26. July 2020

Lagt ut 1 småformat kort fra Opphus med motiv Fra Ophus.

30. June 2020

Lagt ut 1 storformat kort fra Opphus med motiv av Kroken i Storelvdal.

23. January 2020

Lagt ut 1 småformat kort fra Opphus med motiv av Taraldstu, Opphus.

 

Nyhetsarkiv: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

|